Угода про використання інтернет ресурсу marinapylypenko.com

Ця Угода адресована всім Користувачам інтернет-сайту «marinapylypenko.com» (далі – Сайт) та є публічною пропозицією (офертою).

Терміни:

Сайт marinapylypenko.com — інтернет-сайт, який доступний за адресою https://marinapylypenko.com (включаючи всі його піддомени, розділи, веб-сторінки), керований адміністрацією..

Сайт містить інформацію про запропоновані товари та/або послуги та/або інші цінності для користувача, які надаються Адміністрацією сайту, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання товару, та/або отримання послуги.

Зміст сайту – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, які включають, але не обмежуються наступним: відео матеріали, рецепти, тексти, фото матеріали, візуальні інтерфейси, дизайн, структура, зовнішній вигляд, загальний стиль, розташування даного Змісту входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на сайті https://marinapylypenko.com

Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належать Пилипенко Марині Олександрівні.

Оферта – опубліковане на Сайті звернення до відвідувачів Сайту з пропозицією про Використання Сайту на умовах, що містяться в цьому Договорі, включаючи всі його додатки.

Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Договору.

Використання Сайту – перегляд будь-яких сторінок Сайту, перегляд змісту сайту, розміщення, відгуків, коментарів, оцінок, персональних даних, реєстрація на Сайті, вхід (авторизація) на Сайт(і), користування платними та безкоштовними Сервісами Сайту.

Адміністрація — Фізична особа підприємець Пилипенко Марина Олександрівна та/або уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ФОП Пилипенко М. А.

Користувач — фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, яку Використовує Сайт.

Сторони в даній Угоді мають на увазі Користувач, який прийняв умови цієї угоди та Адміністрація сайту.

Сервіси — платні та безкоштовні послуги, передбачені змістом сайту (функціональні можливості), доступні Користувачеві на Сайті та надані Адміністрацією сайту на умовах цієї угоди, а також з урахуванням опублікованих на Сайті умов надання даних послуг, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

Реєстрація — успішне проходження Користувачем Сайту спеціальної процедури, в результаті якої він передає Адміністрації сайту свої персональні дані, включаючи облікове ім’я/логін, адресу електронної пошти та пароль, за допомогою яких Адміністратор може ідентифікувати (авторизувати) Користувача та надавати замовлені Користувачем Сервіси.

Обліковий запис/акаунт — унікальні дані Користувача, за допомогою яких Користувач отримує доступ до свого електронного кабінету, якщо надання кабінету передбачено Адміністрацією сайту, в системі Сайту та може керувати доступними функціями, а також іншою власною інформацією на Сайті.

 1. Загальні положення
 • 1.1 Ця Угода є публічною офертою в контексті ст.ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України та у разі прийняття викладених нижче умов (акцепту) будь-який Користувач Сайту зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.
 • 1.2 Відповідно до цієї Угоди Адміністрація сайту (самостійно та/або із залученням третіх осіб) пропонує Користувачеві використовувати Сайт та надає всі Сервіси доступні на Сайті на умовах, викладених у цій Угоді.
 • 1.3 Ця угода доступна відвідувачам при першому відвідуванні Сайту та будь-яке подальше Використання Сайту є підтвердженням беззастережної та безумовної згоди Користувача з усіма умовами цієї Угоди, а також прийняття їх до виконання.
 • 1.4 У разі незгоди Користувача з будь-якою умовою (-ями) або пунктом цієї Угоди, Користувач не має права Використовувати Сайт та повинен залишити його.
 • 1.5 Ця Угода публікується на Сайті у вільному доступі, є офіційним документом Адміністрації сайту та має відповідну юридичну силу.
 1. Порядок надання послуг
 • 2.1 Доступ до сайту (реєстрація користувача) Адміністрація сайту надає на безкоштовній основі, при цьому низка Сервісів надається Адміністрацією сайту на платній основі, про що зазначено безпосередньо на сайті.
 • 2.2 Адміністрація сайту на власний розсуд самостійно та/або за допомогою третіх осіб управляє (додає, змінює, видаляє) інформацією та Сервісами на Сайті, які доступні Користувачеві під час відвідування Сайту.
 • 2.3 Користувач самостійно на свій розсуд замовляє потрібні йому Сервіси, дотримуючись інструкцій на Сайті, переглядає і використовує інформацію, що його цікавить (зміст сайту).
 • 2.4 Повнофункціональний доступ до сервісів сайту надається Адміністрацією сайту лише після реєстрації користувача на Сайті.
 • 2.5 Оплата замовлених платних Сервісів здійснюється у порядку 100% передоплати та у спосіб, зазначений на Сайті.
 • 2.6 Після замовлення певного Сервісу Користувач не має права відмовитись від замовлених послуг, а у разі оплати послуг, кошти Користувачеві не повертаються.
 • 2.7 Користувач погоджується з тим, що Сервіси надаються у вигляді, в якому вони надані на Сайті. Адміністрація сайту не гарантує безпомилкову та безперебійну роботу Сайту (хоча й докладає всіх зусиль для цього), а також не несе відповідальності за можливі наслідки від Використання Сайту та Сервісів Користувачем, включаючи будь-які збитки, втрачену вигоду, претензії третіх сторін, втрату даних та інше.
 1. Права та обов’язки Адміністрації сайту
 • 3.1 Адміністрація сайту зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків у рамках цієї Угоди, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту та нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 • 3.2 Адміністрація сайту може періодично встановлювати та змінювати обмеження щодо використання Сервісів Сайту.
 • 3.3 Адміністрація сайту має право в будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за такі зміни чи припинення.
 • 3.4 Адміністрація сайту залишає за собою право проводити короткочасні технічні роботи на Сайті з призупиненням роботи окремих Сервісів або всього Сайту, при цьому Адміністрація сайту докладає зусиль для мінімізації можливих негативних наслідків такого припинення для Користувачів.
 • 3.5 Адміністрація сайту без будь-якого повідомлення Користувача може обмежити, призупинити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди або умови використання Сервісів. Адміністрація сайту  залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всю інформацію Користувача, і не несучи при цьому відповідальності за свої дії перед Користувачем та третіми особами.
 • 3.6 Адміністрація сайту має право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації, та запитати у зв’язку з цим документи, що підтверджують (зокрема – копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), не надання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, зазначені у наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, зазначені при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація сайту має право відмовити Користувачеві у доступі до використання Сервісів без повідомлення Користувача .
 • 3.7 Адміністрація сайту має право видаляти будь-яку інформацію Користувача на вимогу правовласника або компетентних державних органів, а також на свій розсуд, якщо вона не відповідає принципам та засадам суспільної моралі, або суперечить редакційній політиці, або заборонена законодавством України. Рішення про видалення є остаточним та оскарженню не підлягає.
 • 3.8 Адміністрація сайту має право передати Сайт з усіма його сервісами та змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, свого правонаступника на будь-яких законних підставах. Передача та повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • 3.9 Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди. Зміни умов цієї Угоди набувають чинності одразу після їх публікації на Сайті за адресою https://marinapylypenko.com.
 • 3.10 Адміністрація сайту має право змінювати вартість, види Сервісів та терміни їх дії, додавати нові Сервіси, зупиняти, видаляти та змінювати поточні Сервіси.
 1. Права та обов’язки Користувача
 • 4.1 Користувач має право зареєструватися на Сайті з метою подальшого використання Сайту та його Сервісів за допомогою вибраного пароля, а також внесення інших даних, необхідних для реєстрації на Сайті.
 • 4.2 Користувач зобов’язується зберігати в таємниці свої облікові дані на Сайті (логін та пароль).
 • 4.3 Користувачеві надається право використовувати функції та Сервіси Сайту виключно відповідно до їх прямого призначення.
 • 4.4 Користувачеві заборонено розміщувати на Сайті матеріали та/або інформацію рекламного чи комерційного характеру, крім розділів Сайту, спеціально для цього призначених, якщо такі є.
 • 4.5 Користувачеві заборонено Використовувати Сайт у протизаконній та забороненій діяльності. Користувач погоджується дотримуватись законів, у тому числі не розповсюджувати спам, не розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, посилання на WEB-ресурси, які можуть завдати шкоди будь-кому, а також не вчиняти на Сайті інші дії, що не відповідають нормам моралі та законодавства України.
 • 4.6 Користувачеві заборонено повністю або частково копіювати та/або розповсюджувати Зміст сайту, у тому числі відеоматеріали Сайту та рецепти в будь-яких інших джерелах.
 • 4.7 Користувач має право звернутися до Адміністрації сайту з запитаннями та скаргами та пропозиціями щодо роботи Сайту за адресою: support(a)marinapylypenko.com.
 1. Відповідальність Адміністрації сайту та Користувача
 • записи (включаючи контроль над адресою електронної пошти). Користувач зобов’язується негайно повідомити Адміністрацію сайту про будь-які випадки несанкціонованого використання свого облікового запису третіми особами.
 • 5.2 Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснені на Сайті з використанням облікового запису та від імені Користувача (з використанням його логіну, електронної адреси та пароля для входу на Сайт), включаючи дії з коштами, у тому числі правильність реквізитів вчинених платежів. Користувачеві дозволено користуватися Сервісами Сайту лише за допомогою власного логіну, електронної адреси та пароля.
 • 5.3 У разі порушення п. 4.6. Адміністрація сайту має право заблокувати обліковий запис/акаунт Користувача без права відновлення та без повернення коштів за раніше придбані відео майстер-класи, а також на відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої у зв’язку з протиправними діями Користувача у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
 • 5.4 Користувач самостійно несе витрати, пов’язані із здійсненням грошових переказів під час оплати Сервісів Сайту.
 • 5.5 Адміністрація сайту не несе відповідальності за точність та правильність інформації, яку надає Користувач при реєстрації.
 • 5.6 Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується Користувачами (у тому числі оголошення, гіперпосилання, відгуки, коментарі тощо).
 • 5.7 Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом
 1. Політика конфіденційності
 • 6.1 Адміністрація сайту забезпечує безпеку даних Користувача від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб.
 • 6.2 Шляхом Використання Сайту Користувач надає Адміністрації сайту повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації господарської діяльності та укладання угод, згідно з Цивільним кодексом України, надання та/або передачу персональних даних третім особам у порядку та на підставах, визначених чинним законодавством без необхідності повідомлення Користувача про дії з персональними даними.
 • 6.3 У разі зміни певної мети обробки персональних даних Користувач не заперечує проти обробки його персональних даних, якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством та/або внутрішніми документами Адміністрації сайту, а також підтверджує, що він ознайомлений із Законом України «Про захист персональних даних» всіма змінами та доповненнями до нього.
 • 6.4 Адміністрація сайту розкриває персональні та інші дані Користувачів виключно з метою, пов’язаною з Використанням Сайту та наданням Сервісів. Користувач погоджується з розкриттям внесених ним даних усім користувачам Сайту з урахуванням умов та обмежень, встановлених цією Угодою.
 • 6.5 Відповідно до вимог чинного законодавства України Адміністрація сайту може розкривати дані Користувача третім особам з метою пов’язаних з їх законними правами та повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, за дотримання встановленого порядку надання таких даних.
 1. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
 • 7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків у цій Оферті у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як: пожежа, повінь, землетрус чи інше стихійне лихо, війна, воєнні дії будь-якого роду, терористичні акти, оголошення урядом України дефолту, та які сталися не з вини відповідної Сторони, а також інші обставини, які не могли бути передбачені або запобіганні Сторонам, включаючи ухвалення закону та/або іншого нормативного акта, або акта ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади чи місцевого самоврядування, який забороняє або обмежує будь-яку дію Сторони, передбачені цією Угодою.
 • 7.2 Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов’язань за Угодою на період, що дорівнює строку дії форс-мажорних обставин. Сторона зобов’язана протягом десяти календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини. Належним підтвердженням існування форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого державного органу України.
 1. Вирішення суперечок
 • 8.1 У разі виникнення спорів у зв’язку з цією Угодою, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.
 • 8.2 За неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано їм чинним законодавством України.
 1. Термін дії угоди
 • 9.1 Угода набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті та діє до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань, взятих на себе кожною Стороною у порядку, визначеному цим Угодою.
 • 9.2 При достроковому припиненні та/або розриві Угоди з будь-яких причин та підстав отримані як передоплата кошти Користувачеві не повертаються.
 • 9.3 У разі, якщо одне або кілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, вона не означатиме визнання недійсним інших положень Угоди.
 1. Реквізити

Адміністрація сайту:
ФОП Пилипенко Марина Олександрівна
тел. +38 (067) 634-02-97